Կառուցվածք

Քաղաքական բաժին - Հեռ`. +7(495) 6250765

Տնտեսական բաժին - Հեռ.` +7(495) 6246110

Արարողակարգային բաժին - Հեռ.` +7(495) 6283384

Հումանիտար կապերի բաժին-Հեռ.` +7(495) 6234682

Մամլո ծառայություն - Հեռ.` +7(495) 6285556

Հյուպատոսական բաժին - Հեռ.` +7(495) 6243243

Քարտուղարություն - Հեռ.` +7(495) 6242236

ՀՀ ԱԳՆ
պաշտոնական կայք
Երկքաղաքացիություն Էլեկտրոնային
վիզա
Արտոնագրի
ձևեր